Книголандия
Защото най-добрият приятел на Човека е хубавата книга


 
 
Д-р Давид Серван-Шрайбер