Издателство: Емас

Книговодител за пролетния панаир на книгата, 2024 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2023 г.

Книговодител за пролетния панаир на книгата, 2023 г.