Издателство: Лъчезар Минчев

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата, 2015 г.