Издателство: AMG Publishing

Книговодител за пролетния панаир на книгата, 2024 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2022 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2019 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата, 2015 г.

Книговодител за 42-рия Софийски международен панаир на книгата