Издателство: Deja Book

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2018 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2018 г.!