Издателство: Orange Books

Книговодител на ПроЛетен базар на книгата – 2020 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2018 г.