А

Б

Бауман, Зигмунт.

Постмодерната етика.

С: Лик 2001

 

 

 

 

Бердяев, Николай. Смисълът на историята. Христо Ботев 1994.

В

Г

Голман, Даниъл.

Новата социална интелигентност.

С: Изток-Запад 2010.

 

 

 

 

 

Д

Диоген. Животът на философите. С: Народна култура 1985.

Е

Ж

З

И

Й

К

Кант, Имануел.

Критика на практическия разум.

 

 

 

 

 

 

Каткарт, Томас, Клайн, Даниъл.

Платон и птицечовката влизат в бара…

С: Екслибрис 2008.

 

 

 

 

 

 

Каткарт, Томас, Клайн, Даниъл.

Хайдегер и хипопотамът пристъпват през Перлените порти.

С: Екслибрис 2009.

 

 

 

 

 

 

Конт-Спонвил, Адре.

Духът на атеизма.

С: Колибри 2008.

 

 

 

 

Л

Ланге-Айхбаум, Вилхелм.

Философи и мислители.

С: Кибеа.

 

 

 

 

М

Н

Ницше, Фридрих.

Антихрист.

С: Евразия Абагар 1991.

 

 

 

 

О

П

Паси, Исак.

Философски портрети.

С: Фондация Ком 2007.

 

 

 

 

 

Платон. Избрани диалози. С: Народна култура 1982.

Р

Т

У

Ф

 

Фройд, Зигмунд.

Ерос и култура.

С: Евразия Абагар 1991.

 

 

 

 

Фройд, Зигмунд. Въведение в психоанализата. С: Наука и изкуство 1991.

Фройд, Зигмунд. Тайната на живота. С. Евразия 1993.

Фром, Ерих.

Бягство от свободата.

С: Захарий Стоянов 2005.

 

 

 

 

Х

Ц

Цицерон. Избрани писма. С: Народна култура 1983.

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ю

Я