Жанр: Книговодител

Книговодител за XLI Софийски международен панаир на книгата, 2013 г.

2012 г. – Книговодител за XXXI Международен софийски панаир на книгата

Книговодител за XXX Международен софийски панаир на книгата