Издателство: Агата-А

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2019 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2019 г.!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2018 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата!

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2014 г.!