Издателство: Аквариус

Книговодител за пролетния панаир на книгата, 2023 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2022 г.

Книговодител на ПроЛетен базар на книгата – 2020 г.