Издателство: Алтера

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2022 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2021 г.