Издателство: Алтера

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата, 2015 г.

Книговодител за 42-рия Софийски международен панаир на книгата

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2014 г.!

Книговодител за XLI Софийски международен панаир на книгата, 2013 г.