Издателство: Бард

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2016 г.