Издателство: Вузев

2012 г. – Книговодител за XXXI Международен софийски панаир на книгата

Книговодител за XXX Международен софийски панаир на книгата