Издателство: Егмонт-България

Книговодител за пролетния базар на книгата – май 2015 г.