Издателство: Еднорог

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2021 г.

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2021 г.