Издателство: Екслибрис

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата, 2015 г.

Книговодител за пролетния базар на книгата – май 2015 г.