Издателство: Ерго

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2022 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2021 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2018 г.!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2017 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2016 г.

Пълен Книговодител за Пролетния базар на книгата!