Издателство: Ибис

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2023 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2022 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2018 г.!

Книговодител за Пролетния базар на книгата!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата, 2015 г.