Издателство: Изток-Запад

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2021 г.