Издателство: Изток-Запад

Книговодител на ПроЛетен базар на книгата – 2020 г.