Издателство: Изток-Запад

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2019 г.