Издателство: Изток-Запад

Книговодител за Пролетния базар на книгата!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2016 г.

Във Вселената няма богове, няма нации, няма пари, няма човешки права, няма закони, нито справедливост извън общото въображаемо пространство, създадено от човешките същества