Издателство: Колибри

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2022 г.