Издателство: Лабиринт

Книговодител за 42-рия Софийски международен панаир на книгата

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2014 г.!