Издателство: Обсидиан

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2023 г.