Издателство: Оргон

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2016 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата, 2015 г.

Книговодител за пролетния базар на книгата – май 2015 г.

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2014 г.!

Книговодител за XLI Софийски международен панаир на книгата, 2013 г.

2012 г. – Книговодител за XXXI Международен софийски панаир на книгата