Издателство: Панорама

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2023 г.

Книговодител за пролетния панаир на книгата, 2023 г.

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2021 г.

Книговодител за пролетния базар на книгата – май 2015 г.