Издателство: Парадокс

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2021 г.

Книговодител на ПроЛетен базар на книгата – 2020 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2019 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2019 г.!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2018 г.