Издателство: Пергамент

2012 г. – Книговодител за XXXI Международен софийски панаир на книгата