Издателство: Президент

Книговодител за пролетния базар на книгата – май 2015 г.

Книговодител за 42-рия Софийски международен панаир на книгата