Издателство: Сиела

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2018 г.!