Издателство: Сиела

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2017 г.