Издателство: Унискорп

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2019 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2019 г.!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2018 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2018 г.!

Книговодител за XLI Софийски международен панаир на книгата, 2013 г.