Издателство: Фама

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2019 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2018 г.!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2017 г.