Издателство: БГ КНИГ@

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2018 г.!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата, 2015 г.