Издателство: БГ КНИГ@

Книговодител за пролетния базар на книгата – май 2015 г.

Книговодител за XLI Софийски международен панаир на книгата, 2013 г.