Издателство: Дамян Яков

Книговодител за пролетния панаир на книгата, 2024 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2023 г.

Книговодител за пролетния панаир на книгата, 2023 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2022 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2021 г.

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2021 г.