Издателство: Дамян Яков

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2019 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2018 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2018 г.!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2017 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2016 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата, 2015 г.

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2014 г.!