Издателство: Факел Експрес

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2019 г.!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2018 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2017 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2016 г.

Книговодител за пролетния базар на книгата – май 2015 г.