Издателство: Litus

Книговодител на ПроЛетен базар на книгата – 2020 г.

Книговодител за Пролетния базар на книгата, 2018 г.!

Книговодител за Пролетния базар на книгата!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2016 г.

Пълен Книговодител за Пролетния базар на книгата!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата, 2015 г.