Издателство: MBG Books

Книговодител за Пролетния базар на книгата!

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата – 2016 г.

Книговодител на Софийски международен панаир на книгата, 2015 г.

Книговодител за 42-рия Софийски международен панаир на книгата

Книговодител за пролетния базар на книгата, 2014 г.!