Кой ли не би искал да надникне в това, което предстои? Но не скълбо и зърна боб за цяла яхния, а с помощта на науката. Ето, Джеймс Кантън прави това. Той е директор на “Института за глобални перспективи” и по собствените му хвалби на първите страници прави сериозни прогнози за близките 2 десетилетия, поръчани от най-мощните глобални корпорации.

   Покрай тази си работа е решил да просветли и нас, обикновените хора, за което все пак трябва да го адмирираме. Кантън е отделил 10 мощни тенденции, които съдържат в себе си отговорите на въпроса какво ще стане със света в следващите десетилетия. Те са както следва:

  1. Източници на енергия. Според него цената на нефта ще скочи до изумителни висоти, което или ще предизивка световни конфликти, или ще насърчи иновациите взаместителите му, като водорода например.
  2. Икономика. Предвижда продължаваща интеграция на световните икономики, все по-мощни иновации, които ще задават възможностите за конкуретноспособност на светочни пазар.
  3. Работна сила. Увеличаване на жените, все повече имигранти в западните икономики.
  4. Медицина. Огромен напредък, силно увеличаване на живота.
  5. Футуристични науки. Очаква пробиви в нанобиологията, телепортацията и паралелните светове.
  6. Сигурност. Глобален “Биг Брадър”, глобален тероризъм, замяна на индивидуалните свободи в името на защитата от него.
  7. Глобализация. Сблъсък на културите като следствие от нарастващата мощ на Китай, Индия, Турция и други.
  8. Климат. Кантън е убеден, че човекът причинява глобалното затопляне. Развива широки разсъждения за замърсяването и екокатастрофите.
  9. Индивиди. Според него хората ще се опитат да защитят правата си в противовес на заплахата правителствата и корпорациите да добият пълна власт над тях.
  10. САЩ и Китай – сблъсъкът на двата гиганта ще формира голяма част от бъдещето.

   Тези бегли щрихи са само малка част от предвижданията на Кантън. Книгата е пълна с информация, с цифри и точни прогнози, никакви мъгляви “може би да, може би не”. Интересно решение е като врезки да се добавят “Заглавия от бъдещето”, в които залага точни прогнози в коя година ще се случи примерно първата атака с биологично оръжие срещу американски градове или кога генетичните подобрения ще станат мода.

   Всяка една от точките е разработена богато, с посочване на причините за прогнозите, какви са темповете на развитие, какво буквално ни очаква утре. Категорично внушително четиво, макар и написано в по-тежък стил.

Сподели:

Facebook Twitter Email