”Волжка България и Казанското ханство” с автор и съставител Георги Владимиров е едно малко бижу, което е колкото за четене, толкова за разглеждане. Митовете и легендите са кратички, а около тях е представен богат снимков материал от “другата” българска по корен култура – показани са както бита на обикновените хора, така и най-важните сгради, карти на света, градски планове и какво ли още не.

   Книгата има предговор, който дава представа за контекста, в който трябва да се разглеждат тези митове. Доц. д-р Цветелин Степанов пише: “Макар че много от преданията носят отчетливите белези на ислямската религия с нейните специфики, наблюдателният читател ще забележи и отгласи от още по-дълбока древност, например за така известната и от фолклора на дунавските българи “строителна жертва”, както и интересните детайли в етногоничните легенди на волжко-камските българи, в които прозират както архетипните митологични “матрици”, така и древнобългарските им превъплъщения…”

   Доста място е отделено на двете най-важни, но и злощастни събития в историята по онези земи – попадането под монголска власт през XVIII век и по-късното завоевание от цар Иван IV Грозни през XVI век.

   Книгата е безукорна като изработка – чудесни гланцирани страници и красива твърда корица, благодаря за чудесния коледен подарък от Алекс Кръстев :)

Сподели:

Facebook Twitter Email