Жанр: Наука

Издателство:

Автор: Владимир Божилов; Камен Нам

Корица: Мека

Страници: 152

Рейтинг :

Време за четене: 5 минути

Владимир Божилов ще бъде един от петимата лектори на вдругиденшната конференция за популярна наука – „Ratio“ – за което ви опявам от поне месец. Това е най-важното нещо за мен в момента и всичко, за което мисля – и вече знам, че наистина сме успяли да запалим много хора да присъстват на събитието за рационално мислене и обяснение на света около ни, дори и злополучният късмет да се падне в работен ден да попречи да са още повече. Заедно с Никола Каравасилев Влади Божилов ще говори за извънземните цивилизации – има ли ги или не, а пък аз – щом научих, че има и книга по темата – се заех с нея.

„Живот и вселена“, написана в съавторство с доц. Камен Нам, е една пъстра книга, която зад малък брой страници е сбрала систематизирано страшно много знание. Започвайки с уводна статия на Валери Голев, ръководител на катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ, за различните теории за наличието или липсата на извънземни цивилизации, както и учените, които са отдали живота си на търсенето им – по далеч по-сложни и достоверни начини от безбройните хахавели, „отвличани“ на борда на летящи чинии с цел зловещи експерименти.

И после вече става сериозно, много сериозно. В първата част на книгата около мен се завъртяха галактики, звезди, планети и какви ли още не космически тела – Божилов представя обстойно съвременната теория за планетообразуването и разнообразието в тази нелека за една вселена без часовникар област, а в края се спира и на екзоастрономията, която издирва планети, подобни на Земята.

Втората част на книгата стеснява фокуса върху нашата планета като единственото място, на което знаем за момента, че се е развил живот (карикатурите за „Кюриосити“ на Марс не се броят). Пространно е представена еволюционната теория и нейните тънки моменти, за част от които съм чел вече при „Най-великото шоу на Земята“ на Докинс, но други бяха нови за мен. Представени са и различни хипотези за възникването на живота, като са отделени дори няколко реда за креационизма, прахосване на мастило от моя гледна точка, но нейсе, авторите са били длъжни да бъдат изчерпателни :).

Следващите три глави са вече същинското ядро на книгата – обединявайки двете предишни, те представят множество опити, които се опитват да дадат отговор на въпроса дали Животът е уникално явление във вселената или можем да очакваме да го срещаме по-често, както и какви са условията, без които развитието на технологични цивилизации става невъзможно. На места математическите формули ми бяха недостъпни, но това е пренебрежимо. Следва представянето на сложен компютърен модел, който е способен да симулира различни възможности по отношение както на наличието на други планети от земен тип, така и потенциалът за възникване на извънземни цивилизации, като тази част е разработена в сътрудничество с Дънкан Форган, докторант от Астрономическия университет в Единбург. Представянето на различните изходни параметри на симулацията е интересно, доколкото е видно колко много условия трябва да бъдат изпълнени за успешното провеждане на опита.

Изводите от изследването недвусмислено сочат, че при ентропийната хипотеза появата и развитието на технологични цивилизации е очаквано и в никой случай не уникално събитие. Именно обаче тяхното развитие е и основната опасност за оцеляването им – самоунищожението е вариант, който в никой случай не е пренебрежим. Но това е съвсем друга тема.

„Живот и вселена“ е щедро предоставяна за безплатно изтегляне от авторите (цъкни тук), а поръчалите хартиеното копие от „Книга за теб“ ше получат книгата с автограф от Влади Божилов.