Рейтинг :

Време за четене: 2 минути

  Интересно е да се чете книга, издадена през 1980 г. и посветена до голяма степен на нашето съвремие. “Третата вълна” на Алвин Тофлър е от онези основополагащи трудове, които се цитират навсякъде, но трябва да бъдат прочетени. И доста сериозно смлени, защото сред страниците има много, много съкровища на мисълта.

   Тофлър разделя човешката история на три вълни – Първа (земеделско общество), Втора (индустриално) и Трета (постиндустриалното), насред което сме се разположили ние, удобно или не. За мен специално огромна стойност в книгата бе описания сблъсък между Първата и Втората вълна, който тече с променлив успех в последните няколко века. Изумителни паралели за развитието на обществото и неговите нужди – въвеждането на класното образование като инструмент на преход от безвременното селско ежедневие към нормираните работни часове на фабриката, появата на големите симфонични оркестри като следствие на разширяване на залите заради увеличеното градско население и какво ли още не. Великолепни паралели, прокарани между актуалните за времето на писане на книгата прилики и разлики между капиталистическия и комунистическия свят, които поставят под огромен въпрос натрапваните и до наши дни от десни и леви апологети разлики.

   Тофлър не е пророк, но по страхотен начин е надникнал в нашето настояще – успешно предвижда разпадането на традиционното семейство, промяната в трудовите навици (примерно усърдно твърди, че гъвкавото работно време ще бъде повсевместно), смесването на политика и икономика и какво ли още не. Естествено, има и грешки – примерно смята, че използването на хартия ще намалее до минимални стойности заради електронизацията. А той дори не е подозирал за интернет и джиесемите, да споменем само две фантазии, които формират в огромна степен нашия свят.

    Няма да преразказвам повече книгата, мисля, че наистина трябва да я прочетете, защото е една качествено изкована сплав. Тофлър обгръща миналото с един страхотен поглед, безмилостно дисекцира своето настояще и смело и оптимистично се взира в бъдещето.

   Третата вълна е тук и сега, но е факт, че и 30 години след написването на тази книга тя не е съзнавана достатъчно ясно. Да, има десетки книги, които описват някои от аспектите й, в последните месеци прочетох поне 7-8 такива. Но синтезиран труд от ранга на Тофлър аз не знам.

  Има и писание при колегите по темата.